Késve bejelentett ENAR események szankcionálása

Késve bejelentett ENAR események Magyar Államkincstár által történő szankcionálása a 2022. évi Egységes Kérelemben benyújtott termeléshez kötött állatalapú támogatások esetében
 

A korábbi évektől eltérően a Magyar Államkincstár a 2022. évben kérelmezett termeléshez kötött állatalapú támogatások vonatkozásában minden jogcímből ki fogja zárni a végkifizetési döntések meghozatalakor azokat a kérelmezett állatokat, amelyek esetében a szarvasmarha és juh ENAR rendszerekbe történt adatszolgáltatás a jogszabályi előírásokhoz képest a határidők elmulasztásával történt!

A különböző adatmódosítások is ebbe a kategóriába esnek (fajta, ivar, születési dátum stb.). A késve jelentett eseményekkel érintett ENAR bizonylatok a NÉBIH által működtetett nyilvántartásokban rendelkezésre állnak, a kifizetési döntések ezek figyelembevételével kerülnek ügyintézésre.

A nem megfelelő egyedekre nem kap kifizetést az igénylő, sőt a jogosult állatokra kifizetendő összegből százalékos levonást alkalmaz a MÁK a meg nem felelt/megfelelt egyedek aránya alapján.

Ez például azt jelenti, hogy ha 100 állatból 10 hibás, 90 jogosult, akkor 10/90X100= 11,11 százalék további támogatási összeg kerül levonásra. 50.000 forintos egyedenkénti támogatási összeg esetén az 5.000.000 forint helyett 5.000.000-500.000=4.500.000, amelynek 11,11 százaléka 4.500.000*11,11/100=499.950 forint, így a kifizetendő támogatás 4.500.000-499.950=4.000.050 forint lesz. A szankció miatt érdemes megfontolni azoknak a kérelmezett állatoknak a visszavonását az Egységes Kérelemből, amelyekhez késve jelentett esemény tartozik.

A MÁK vizsgálja a birtokontartási időszak alatt történő állatmozgások, átkötések, selejtezések, elhullások bejelentését, valamint a szaporulat regisztrációjára vonatkozó határidők betartását. Tejhasznú tehén esetében, tekintettel arra, hogy birtokontartási kötelezettség nem áll fenn, a 2022.03.31. napot követő időszaktól a tehén kikerülést, és borjú bejelentést veszi figyelembe meg nem felelés kategóriában, amennyiben a jogszabályban rögzített határnapok elmulasztásra kerülnek.

A szankció alkalmazása a Bizottság 640/2014/EU rendeletének 31. cikke alapján történik azzal, hogy támogatási összeg alatt a megfelelt állatokra kifizetendő támogatást érti, amely szerint:

„31. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében bejelentett állatok tekintetében meghatározott közigazgatási szankciók

(1) Azon támogatás teljes összegét, amelyre a kedvezményezett állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszer, állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedés vagy ilyen támogatási intézkedés szerinti művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult, a 30. cikk (3) bekezdésének megfelelően meghatározott állatlétszám alapján kell kifizetni, feltéve, hogy az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzések eredményeként:

  1. a) legfeljebb három állat minősül nem meghatározottnak; és
  2. b) a nem meghatározottnak minősülő szarvasmarha-, juh- és kecskefélék egyedileg azonosíthatók az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerében meghatározott bármely módon.

Amennyiben a (3) bekezdéssel összhangban megállapított százalék meghaladja a 20 %-ot, nem ítélhető oda a támogatás, amelyre a kedvezményezett a 30. cikk (3) bekezdése szerint a támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés keretében az érintett igénylési évben jogosult lett volna.

(2) Ha háromnál több állat minősül nem meghatározottnak, vagy ha a nem meghatározottnak minősülő szarvasmarha-, juh- és kecskefélék egyedileg nem azonosíthatók az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerében meghatározott bármely módon, akkor azon támogatás teljes összegét, amelyre a kedvezményezett az (1) bekezdésben említett támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés, illetve ilyen támogatási intézkedés alá tartozó művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult, az alábbiak szerint kell csökkenteni:

  1. a) a (3) bekezdésnek megfelelően megállapítandó százalékkal, ha az nem több 20 %-nál;
  2. b) a (3) bekezdésnek megfelelően megállapítandó százalék kétszeresével, ha az 20 %-nál több, de 30 %-nál kevesebb.

Amennyiben a (3) bekezdéssel összhangban megállapított százalék meghaladja a 30 %-ot, nem ítélhető oda a támogatás, amelyre a kedvezményezett a 30. cikk (3) bekezdése szerint a támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés, illetve ilyen támogatási intézkedés alá tartozó művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult lett volna.

Amennyiben a (3) bekezdéssel összhangban megállapított százalék meghaladja az 50 %-ot, nem ítélhető oda a támogatás, amelyre a kedvezményezett a 30. cikk (3) bekezdése szerint a támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés, illetve ilyen támogatási intézkedés alá tartozó művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult lett volna. Ezenkívül a kedvezményezettet további szankcióval kell sújtani, melynek összege megegyezik a bejelentett állatlétszám és a 30. cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott állatlétszám közötti különbségnek megfelelő támogatás összegével. Ha ez az összeg nem vonható le teljes mértékben a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 28. cikkének megfelelően a meg nem felelés megállapításának naptári évét követő három naptári év folyamán, a fennmaradó egyenleget törölni kell.”

A Magyar Államkincstár, valamint a NÉBIH kapcsolódó, tavaly közzétett tájékoztató anyagai az alábbi linkeken érhetők el.

Tájékoztató szarvasmarhatartók részére állattal kapcsolatos bejelentési határnapokról

Bejelentésköteles határidők szarvasmarha

Bejelentésköteles határidők juh és kecske

Késve jelentett ENAR eseményt? Ellenőrizze!

A saját tenyészetek adatai minden állattartó, állattenyésztő számára elérhetők a NÉBIH ENAR oldalán, illetve önálló tenyészetek esetében ügyfélkapus bejelentkezést követően a NÉBIH Ügyfélprofil felületen.

A szarvasmarha ENAR esetében a 1219 – Késve jelentett szarvasmarha események, a juh ENAR vonatkozásában a 1220 – Késve jelentett juh/kecske események menüpontban kérdezhetők le az érintett adatok. Megyei körzetbe sorolt tenyészetek tartói az ENAR felelőstől kérhetnek segítséget, illetve a 2961 bizonylaton tudnak hozzáférést igényelni, a NÉBIH ENAR oldalán, a zölddel kiemelt fülön (Regisztráció az ENAR-ba).

 

Forrás: NAK/Németh Csaba

Időjárás

Budapest

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB