Véleményeztük az AKG Tematikus Előíráscsoport (AKG TECS) tervezetét

MÁSZ-NAK Gyepgazdálkodási Munkacsoport véleménye, javaslatai

 

I.Horizontális Gyep Tematikus Előíráscsoport

1.Alap vállalások

1. táblázathoz:

Tápanyag-utánpótlás korlátozása / kijuttatható anyagok korlátozása: A hígtrágya is tápanyag, ami a 4. pontban már tiltott, ezért felesleges itt is kiemelni.

Tápanyag-utánpótlás korlátozása / kijuttatható anyagok korlátozása: Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.

Javaslat: Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok elhullajtott ürülékével, illetve kizárólag az adott gazdaság területéről származó takarmánnyal etetett állatállománytól származó szer- és szennyező anyag mentes, érett szervestrágyával és karámfölddel történhet.

Indoklás: A csak kaszált területeken a gyepek degradációja (természetvédelmi szempontból is!) figyelhető meg a N2000 szerves trágyázásra vonatkozó előírásainak bevezetése óta. A Gyepgazdálkodási Munkacsoport 2022-es cönológiai felmérései ezt bizonyították is, nemcsak a kaszálókon, a legelőkön is. Nemzetgazdasági szempontból kívánatos a növénytermesztés és az állattenyésztés helyes aránya. A növénytermesztők kialakult gyakorlatába, és nem illeszkedik sok helyen a szerves trágya használata. A csak, vagy javarészt gyepterületekkel rendelkező gazdaságok tevékenysége emiatt korlátokba ütközik, mivel nincs elegendő külső igény a trágyájukra, a saját (gyep) területére pedig nem helyezheti ki! A gyepeken a szervestrágyát nem lehet bedolgozni a talajba, ezért nagy tápanyag veszteség és csekély hasznosulás jellemzi. Termésmennyiséget növelő hatása kicsi és lassú. Emiatt a gyepgazdálkodásban nem trágyaként, hanem talajjavító (vízgazdálkodást és szerkezetet javító) anyagként kell tekinteni az érett szervestrágyákra, mint értékes szervesanyagokra.

Hasznosítási kötelezettség: A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.

Kérjük, hogy ne legyen élesen elválasztva a gyepek legeltetéses használata a kaszálástól! Emiatt az „illetve” helyett az „és/vagy” szavakat kérjük használni a szövegben: A gyepterületeket legeltetéssel, és/vagy kaszálással kell hasznosítani.

Indoklás: A gyepek növényzetének kifejezetten jót tesz, ha a kétféle hasznosítás váltakozik ugyanazon a területen. Szakaszos (rotációs) legeltetési mód esetén szakmailag elképzelhetetlen és helytelen, ha a legelő egyes részein az első fűnövedéket nem kaszálják le. A nyári időszakban szükség van gyomszabályozó kaszálásokra is, az idény végén pedig szükséges lehet a tisztító kaszálás. A klímaváltozás miatt nagyon különböző évjáratok vannak, szárazságban előfordul, hogy a kicsi termésmennyiség miatt a kaszálón nem érdemes kaszálni, de legeltetni igen.

3. Szabadon választható vállalások

2. táblázathoz:

Kaszálási korlátozás / kaszálás módja: A vágásszélesség korlátozását nem tartjuk indokoltnak, sokkal inkább a munkagépek haladási sebességének korlátozását! Megfelelő a max. 8 km/h sebességkorlátozás. A vágásszélesség korlátozását kifejezetten csak a dobkasza használata esetén tartjuk indokoltnak.

Javaslat: Az alkalmazott vágásszélesség (méter) és sebesség (km/h) szorzata nem lehet több, mint 35!

Indoklás: A háború miatt bekövetkezett üzemanyag árrobbanás, és időnkénti hiány, valamint a mezőgazdaságban tapasztalható munkaerőhiány indokolja, hogy minél kevesebb gépüzemóra ráfordítással takarítsuk be egy adott terület szálas takarmány termését. Környezetvédelmi vonatkozás: egy gép kevesebb üzemanyagot fogyaszt, és így kevesebb káros anyagot bocsájt ki egy kaszakombinációval, mint kettő vagy több gép ugyanakkora munkaszélesség mellett.

Kaszálási korlátozás / területi korlátozás: Kisebb táblák esetén a 6 m és a min 10 % nem mindig tud teljesülni egyszerre! Pl: 50x200 m-es terület (10000 m2 ), a 6 m-rel a kaszálatlan sáv 1200 m2 , ami 12 %. Szabálytalan alakú tábláknál nehézkes a százalék kiszámítása.

Javaslat: Évente változó helyen kaszálatlan sávot kell hagyni, melynek minimális szélessége 6 m.

Indoklás: A gyomosodás, a fás szárú vegetáció megjelenésének elkerülése miatt szükséges évente változtatni a kaszálatlan sáv helyét a táblán belül. A százalék megadása kisebb és/vagy szabálytalan alakú táblák esetén betarthatatlan, illetve nehézkes, ezért elhagyását javasoljuk. A sávszélesség meghatározása szükséges, a 6 métert megfelelőnek tartjuk.

Legeltetési korlátozás / legeltetési sűrűség: A túl- és alullegeltetés tilalma alapelőírás legyen, ahogyan az volt a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat, ill. a Kölcsönös Megfeleltetés szabályai között. Ez nem lehet szabadon választható! Fura helyzetet teremtene, ha azoknak megengedett lenne, akik nem választják ezt a 13-as pontot. Kérjük törölni ezt a szövegrészt! Az eredeti szöveg helyes: Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével. Ha lenne országos gyepkataszter, akkor meghatározhatnánk, hogy gyeptípusonként, annak termőképessége alapján minimum és maximum mekkora lehet a legelő terhelése, mert a parcellanyilvántartó rendszerben meg lenne jelölve, milyen típusba sorolt gyep van a gazdálkodó adott területén. Kataszter hiányában ezt nem tudjuk megtenni. Így csak ennél a tól-ig megfogalmazásnál maradhatunk (0,2-1,5 ÁE/ha). Ez viszont ellenőrizhető, a túl- és alullegeltetés nem.

A fogalmak magyarázatánál javasolt borítatlan talajfelszín és gyomborítottság -mint az alul- és túllegeltetés mutatói- sok más tényezőtől is függenek, nemcsak a túl- vagy alullegeltetéstől, továbbá nem az adott gazdálkodási évben alakulnak ki, hanem több éven át tartó hibák következtében, ezért az adott évi gazdálkodás ezekkel a mutatókkal nem jellemezhető, nem szankcionálható szakmai szempontból. Ezek alapján nem javasoljuk az alul- és túllegeltetés szabadon választható előíráskénti bevezetését.

Javasolunk egy másik Legeltetési korlátozás / legeltetés módja előírást (akár a 13. helyett): Kizárólag szabad (pásztoroló) és/vagy szakaszos (szakaszváltó, rotációs) legeltetési mód alkalmazása. A legelőkertes legeltetési mód használata tiltott.

Indoklás: a legelőkertekben zajló legeltetés a pásztorhiány következményeként alakult ki az utóbbi időben. A gyepek nagyon gyors leromlásához, elgyomosodásához vezet, radikálisan átalakítja a környezetet. Ez nem lehet érdeke a gyepgazdáknak sem.

Legeltetési korlátozás / legeltetés módja: A Munkacsoport által javasolt szöveg az alábbi: Pásztoroló legeltetés alkalmazása az állatlétszámhoz igazodó emberi erőforrás igénybevételével, vagyis egy gulyához/egy nyájhoz legalább egy pásztor. Előírás, hogy a pásztor a legeltetés során acatoljon.

II. Vízvédelmi Tematikus Előíráscsoport

A gyepterületeken a vizek visszatartását elősegítené – külön TECS alkalmazása nélkül – az is, ha általános szabályként kerülne megfogalmazásra, hogy a belvízzel érintett területeket úgy tekintjük, hogy azokon megvalósul a hasznosítás és a vállalt előírások teljesülnek.

Véleményünk szerint ez nagyon fontos, előremutató javaslat, hiszen a vízzel borított gyep a vízállás teljes ideje alatt és még a felszáradás idején sem hasznosítható, hiszen tilos a gyepfelszín károsítása. Ugyanakkor a hosszabb ideig vízzel borított belvizes gyepek növényzete át fog alakulni (megnő a sás, gyékény, nád borítása). Kérdés, hogy a jövőben ezeket nem támogatható területnek nyilvánítják e? Továbbá, a jövőben az ilyen vízállásos és átalakult gyepek kiesnek a legeltethető területből, a kaszált széna minősége gyenge lesz, ennek hátrányát az állattartó felé nagyobb támogatási (kompenzációs) összeggel kellene elismerni.

III. MTÉT Gyep Tematikus Előíráscsoportok

A korábbi 3 MTÉT TECS összevonását helyesnek tartjuk, támogatjuk. A bevezetésre javasolt új MTÉT Gyep TECS elnevezése (Gyeprezervátum TECS) riasztó, jobb lenne Gyepmegőrzési program TECS-nek hívni.

2. MTÉT gyep zonális alap vállalások

5. táblázathoz:

A vágásszélességgel és kaszálási sebességgel kapcsolatban a 2. táblázat, Horizontális gyep TECS szabadon választható vállalások pontban leírtakat javasoljuk itt is figyelembe venni.

A 10 cm-es tarlómagasság előírását támogatjuk.

A kaszálás és legeltetés megkezdésének bejelentési kötelezettségével kapcsolatban: A kaszálás vagy legeltetés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban vagy elektronikus úton (ügyfélkapu, e-mail) be kell jelenteni a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóságnak a kaszálás vagy legeltetés pontos helyét és tervezett kezdési időpontját.

Javaslat: A kaszálás megkezdése előtt legalább 3 munkanappal írásban vagy elektronikus úton (ügyfélkapu, e-mail) be kell jelenteni a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját. A legeltetési idény megkezdését legalább 3 munkanappal a kihajtás előtt írásban vagy elektronikus úton (ügyfélkapu, e-mail) be kell jelenteni a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóságnak.

Indoklás: A legeltetési idény megkezdésének (a kihajtás tervezett időpontjának) bejelentési kötelezettségével egyetértünk. Az idényen belüli szakasz/területváltások 5 munkanappal korábban való bejelentési kötelezettsége kivitelezhetetlen adminisztratív teher, elhagyását javasoljuk. Védett terület esetében a legeltetési-kaszálási engedélyt meg kell kérni, ahol ezt a hatóság előírhatja. Nem védett terület esetében igen kicsi az esélye annak, hogy a rendkívül leterhelt természetvédelmi őr érdemben tud foglalkozni a bejelentéssel. Így csak egy újabb, felesleges adminisztratív teher keletkezik. Pásztoroló legeltetés esetén akár naponta is alkalmazkodik a pásztor a természeti körülményekhez. Jó időben az állástól távolabbi legelőket használja. Viharos időben az állás közelében marad, főleg, ha van fedett szárnyék, ahová behúzódhat a jószág. Kerüli a mély fekvésű, felázott gyepeket, azok felvágásának tilalma miatt. Egyre jobbak a meteorológiai előre jelzések, de 5 munkanappal előre azért még nem megy! Szakaszváltó legeltetési mód esetén (főleg a nyári időszakban) 2-3 naponkénti áthajtás is szükséges lehet, így irreleváns az 5 nappal korábbi bejelentés. A gyepkezelési terv szerinti gazdálkodás feloldaná ezeket a problémákat, helyben lehetne dönteni.

A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.

Egyetértünk azzal, hogy a fogasolás/gyepszellőztetés engedélyhez kötése kikerül az előírások közül. Elegendő tiltani a gyepfelszín maradandó károsítását.

Javaslat: A gyepboronálást (nem a szántóművelésnél használt fogassal végezve, hanem kifejezetten gyepboronával) és a gyepszellőztető késes hengerrel végzett gyepszellőztetést ne tekintsék a felszín maradandó károsításának.

Indoklás: A gyepboronák fogainak rövidsége és az állandó gyepek talajának tömörödöttsége miatt ezek az eszközök nagyon sekélyen járnak, a fű sarjadása előtti boronálás nem károsítja a bokrosodási csomót. A gazdáknak nem érdekük, hogy maradandóan károsítsák a gyepfelszínt, sőt abban érdekeltek, hogy ne károsítsák, ezért érdemes megbízni abban, hogy csak olyan időszakban boronálnak, amikor az nem káros a gyepfelszínre. Ugyanilyen okból a gyepszellőztető hengerrel (vegetációs időn kívüli munka) sem végeznek maradandó felszínkárosítást.

Villanypásztor, kerítés, karám csak a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóság előzetes írásos nyilatkozata alapján létesíthető, illetve alkalmazható.

Javasoljuk az előírás elhagyását.

Indoklás: Felesleges adminisztratív korlátozás, melynek a betartását a mai gazdasági- és munkaerőhelyzet gyakran ellehetetleníti.

3. MTÉT gyep zonális területspecifikus vállalások

6.táblázathoz:

Alföldi madárvédelmi területeken a támogatásba vont alföldi madárvédelmi területi lehatárolással érintett teljes terület legfeljebb 50%-án a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóság eseti írásos nyilatkozata alapján kíméleti területet jelölhet ki, ahol csak június 15. után folytatható legeltetés.

Javasoljuk egységesen 30%-ra csökkenteni a kíméleti területeket. Az ilyen előírások rendkívül megnehezítik a szakszerű gyepkezelést, sok hasznos biomassza kárba vész és még a gyep növényzetére nézve is káros (a magasra növő fajok térnyerését segíti elő, átalakítva ezzel a gyepet). Ezen kívül ütközik az alullegeltetés tilalmával is. Ellehetetleníti a legeltetés szervezését, hiszen a jószágnak június 15. előtt is szüksége van zöld fűre.

Javasoljuk, hogy ne általánosságban tiltsák a legeltetést egy bizonyos időpontig, hanem a legeltetésnek a legelőkertes módszerét tiltsák, mert az káros a növényekre és a fű közötti állatvilágra. A többi legeltetési mód (pásztoroló-, szakaszváltó legeltetés) szakszerű kivitelezése a túllegeltetés tilalmának kötelezővé tétele mellett szükségtelenné teszi a legeltetési időszak korlátozását.

Javasoljuk, a szöveg módosítását a következő szövegrész beszúrásával: …érintett nemzeti park igazgatóság által kezdeményezett eseti írásos nyilatkozat alapján…

Indoklás: Az előző AKG hasonló témában kiadott előírása értelmezési problémákat vetett fel. Az volt a tapasztalat, hogy nem is mindig válaszolt a NPI az ilyen irányú megkeresésekre, a rengeteg ügyirat miatt. Mindkét fél számára felesleges bürokratikus teher az előírás. A jelen vállalás előírása már korrektebb, azonban a felesleges adminisztráció elkerülése miatt javasoljuk kezdeményező félként egyértelműen megjelölni a NPI-t!

Fenti javaslataink vonatkoznak a Hegy- és dombvidéki madárvédelmi területekre is!

MTÉT gyeprezervátum program TECS

7. táblázathoz:

A gyepkezelési terv bevezetését támogatjuk, de javasoljuk, hogy kidolgozásánál a gazdálkodó szaktanácsadó segítségét vehesse igénybe. Az egyeztetésen a szaktanácsadó is részt vehessen.

Időjárás

Budapest

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB