MÓDOSULTAK AZ ANYAKECSKETARTÁS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A Magyar Közlöny megjelent az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló AM rendelet, mely többek között módosította az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló FM rendeletet 

Az FM rendelet alapján anyakecsketartás csekély összegű támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy, amely

a) a nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

     ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

     bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,”

     bc) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel az ENAR nyilvántartásában,

     bd) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott bakot használ a nőivarú állománya fedeztetésére,

     be) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, valamint

     bf) rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korábbi szabályozástól eltérően a módosítás értelmében a kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vett ügyfélként kell szerepelnie, tehát most már nem elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét!

A kérelem

november 1. és december 10. között, 

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Anyakecske tartás csekély összegű támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be. Kizárólag elektronikusan nyújtható be.

Tekintettel azonban arra, hogy 2022. december 10. munkaszüneti napra esik, így a támogatási kérelmeket az elektronikus kérelemkitöltő felületen

legkésőbb 2022. december 12. 23:59:59-ig lehet benyújtani és az adatszolgáltatási kötelezettséget is ezen időpontig lehet teljesíteni.

A támogatási kérelemnek az alábbiakat tartalmaznia kell:

  • a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatokat,
  • az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
  • a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatokat,
  • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat, és
  • a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

Az eljárás során minden dokumentumot, beleértve a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez.

A támogatási kérelem legkésőbb a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

A támogatási kérelem vonatkozásában a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő által tartott, a támogatási feltételeknek megfelelő, az általa kiállított igazoláson szereplő állatok létszámáról.

A támogatás mértéke 8200 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, a benyújtási időszakot követően benyújtott kérelmet a Kincstár a Támogatási törvény alapján végzéssel visszautasítja!

A támogatási kérelem módosítására, a kérelem benyújtási határidő végéig, azaz 2022. december 12-én 23:59:59-ig van lehetőség. A módosításra nem kerül kialakításra külön elektronikus űrlap, az a már benyújtott támogatási kérelem újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával történhet meg.

A Kincstár által rendszeresített igazolás minta innen tölthető le.

Kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított igazolást a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás odaítélését követő tíz évig meg kell őrizni!

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk a Kincstár közleményében találhatóak, továbbá a Kincstár honlapján, a „Támogatások/Nemzeti támogatások/Mezőgazdasági de minimis/Anyakecske tartás támogatása” menüpont alatt érhetőek el.

A kérelem benyújtással kapcsolatosan további tájékoztatás az mv [dot] ugyfelszolgalatatallamkincstar [dot] gov [dot] hu e-mail címen kérhető, illetőleg a NAK falugazdász hálózatán keresztül is segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

Időjárás

Budapest

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB