Mire ügyeljünk Natura 2000 gyepterületünkön?

Az egységes kérelemben ez évben is igényelhették a gazdálkodók a Natura 2000 gyepterületre járó kifizetéseket. A hektáronkénti 115 euró (2022-ben az átváltási árfolyam 369,19 Ft) támogatás fejében azonban egyes előírások betartása természetesen elvárt.

  • A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.

Amennyiben nincs legeltethető állatállománya a gazdálkodónak – vagy szerződése a bérlegeltetésre – úgy a kaszálás tényét igazolni kell azzal, hogy a kaszálás megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban bejelentette a kaszálás tényét – email, levél - a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A kaszálás kezdeti időpontja Natura 2000 területen nem meghatározott, mint egyes AKG támogatások során. Itt a Nemzeti Park igazgatóság mondhat nemet a kaszálásra, ha éppen az ott védett állat költ, vagy védett virág virágzik stb.

  • A területeken csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető azzal, hogy túllegeltetés tilos.
  • A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása sem megengedett.
  • Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat.
  • A termőhely-idegen növényfajok terjedését meg kell akadályozni mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással*, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
  • Kaszálás esetén a terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

Amennyiben a gazdálkodó, az inváziós, termőhelyidegen fajok elleni védekezési kötelezettsége miatt nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a nemzeti park igazgatóságnak.

  • A vadriasztó lánc használata szükséges, valamint a kaszálást a terület középpontjából vagy a táblaszél mellől indulva kell megkezdeni úgy, hogy az állatok szabadon menekülhessenek, tehát zárványterület nem alakulhat ki.
  • Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl nem megengedett, mert a levegőtlen, tömörített, árnyékolt stb. állapot miatt az eredeti vegetáció károsodhat. Belvizet a gyepterületről elvezetni nem szabad.
  • Az esti órákban – a nyugalmi időszakban -napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés nem megengedett.

Engedélyt kell bekérni a természetvédelmi hatóságtól – nem a Nemzeti Parktól - , ha a legeltetést október 31. és április 23. között is folytatni szeretnénk. Amennyiben a terület egyben Nitrátérzékeny is, úgy a téli legeltetés – november 30.-február 15. között – csak abban az esetben lehetséges, ha az állatok által elhullajtott trágya nitrogéntartalma éves szinten, hektáronként nem haladja meg a 120 kg-ot.

Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható.

A fenti előírások akkor is betartandók, ha nem igényeltük a Natura 2000 gyepterületekre jutó kompenzációs támogatást, de van Natura 2000 gyepünk. Ennek oka az, hogy a Natura 2000 területek földhasználati szabályai is részét képezik minden területalapon nyújtott közvetlen kifizetés alapvető elvárásait tartalmazó Kölcsönös megfeleltetés előírásrendszerének.

A támogatásért cserébe, tehát ami plusz feladatunk, hogy Naptári évre vezessük a Gazdálkodási Naplót, s annak egyes adatait jelentsük be az évet követő januárban (webGN).

Naptári évre – azaz január 1. és december 30. közötti időszak minden napjára legyen meg a jogszerű földhasználat.

A Támogatói okirat hatályba lépését követően képzésen kell részt venni, amennyiben a VP programozási időszakban – vagy az UMVP esetében – sem volt képzésen. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzési kötelezettséget a családi gazdaság vezetője vagy tagja is teljesítheti.

*speciális növényvédőszer-kijuttatás: valamely inváziós vagy termőhely-idegen növényfaj ellen pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatással - így különösen a tuskó-, sarj- vagy levélkenés, a pontpermetezés, a tőinjektálás technológia alkalmazásával - történő védekezés.

NAK/Sztahura Erzsébet

Időjárás

Budapest

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB