Klíma- és természetvédelem legeltetéses állattartással és okszerű gyephasználattal

A februárban megalakult MÁSZ–NAK Gyepgazdálkodási Munkacsoport nagyon aktív hónapokat tudhat maga mögött. Márciusban az Agrárminiszternek elküldtük az országos gyepállapot-felmérésre vonatkozó javaslatunkat, majd elkészítettük az ágazati cselekvési tervet, amelyben a helyzetértékelés mellett megfogalmaztuk a rövid és középtávú intézkedéseket.

A MÁSZ–NAK Gyepgazdálkodási Munkacsoport munkájával szeretne hozzájárulni

 • a természetvédelmi és az állattenyésztési szempontok közös nevezőre hozásához, a két tábor közötti konstruktív párbeszédhez;
 • a körkörös gazdálkodást lehetővé tevő, a környezet terhelése helyett azt helyreállító és egyensúlyban tartó gazdálkodási módok kialakításához;
 • a gyepekkel kapcsolatos szakpolitika (jogszabályi és támogatási környezet) megalkotásához és megvalósításához.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG CSELEKVÉSI TERVRE?

 • A növénytermesztés után a gyepgazdálkodás a legnagyobb földhasználati mód, amely az erdő után a második legnagyobb szénmegkötő-képességgel rendelkezik. 
 • Nincs komplex megközelítésű gyepszakpolitikánk. A szakmai és pragmatikus megközelítés helyett a természetvédelmi szemlélet dominál. 
 • Nincs gyepkataszter, így nehéz megalapozott döntéseket hozni, fejlesztési tervet és intézkedéseket kidolgozni. 
 • 15 év telt el az utolsó országos élőhelytérképezés óta, de az sem nyújt információt a gyeptípusok minőségéről. 
 • Nincs olyan országos felmérés, amely teljeskörűen feltérképezze a gyeptípusok állapotát. 
 • Erősödik az állattartókban (főleg a legeltető gazdákban) az igény a szakszerű legelő- és rétgazdálkodás iránt. 
 • A húshasznú tehéntartás és az anyajuhtartás gyepterületek használata nélkül nem gazdaságos. A gyepgazdálkodásnak ezekben az ágazatokban kulcsszerepe van.

GYEPHASZNÁLAT ÉS ÁLLATELTARTÓ KÉPESSÉG

 • A KSH 2010-től csak a hasznosított gyepeket tartja nyilván, ezért csökkent egyik évről a másikra a korábbi mintegy 1 millió hektárról 762 600 hektárra a területük.  
 • Mintegy 237 000 hektár olyan gyepterület lehet ma hazánkban, amely nincs hasznosítva, esetleg osztatlan közös tulajdonban van, vagy 1 hektárnál kisebb darabokból áll. 
 • A KSH legutóbb 2003-ban közölt legelő (67%) és rét (33%) hasznosítására vonatkozó adatokat, amely megfelelt az ökológiai adottságaink alapján szakszerűnek mondható aránynak. 
 • A tenyésztőszervezetek által közölt adatok alapján 596 000 ha gyepet legeltetnek a gazdálkodók, amely a KSH által közölt (2019) gyepterület 75%-a. E terület kétharmadán húsmarhákat, 28%-án pedig juhokat, kecskéket tartanak. 
 • A tenyésztőszervezetek becslése szerint 2019-ben 371 500 állategységet tartottak a legelőkön. 
 • A gyepek átlagterméséről, állateltartó képességéről és az egyes gyeptípusokon megtermett zöldfű-, széna- vagy szárazanyaghozamról országos gyepkataszter hiányában nem rendelkezünk reprezentatív adatokkal.
 • Becslésünk szerint a 950 000 ha feltételezhető teljes gyepterületen mintegy 577 815 állategység legeltetése tervezhető, és 267 013 állategység részére tud téli takarmányként elegendő mennyiségű réti szénát biztosítani. 

TÉZISEK, AVAGY HONNAN HOVA SZERETNÉNK ELJUTNI

 • Korunk egyik legnagyobb kihívása a klímavédő, környezetkímélő, fenntartható, körforgásos, állatjóléti szempontokat érvényesítő állatitermék-előállítás.
  • A legeltetéses állattartás meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak.
 • Nincs országos gyepkataszter, ami a sikeres gyepágazat origója.
  • Megszervezzük és létrehozzuk az Országos Gyepkatasztert.
 • A hazai gyepterületek döntő hányadán nem folyik okszerű gyepgazdálkodás, romlik a (védett és nem védett) gyepek állapota.
  • Országos cselekvési tervet készítettünk, amely egyaránt figyelembe veszi a gazdálkodói és a természetvédelmi szempontokat, komplex módon közelíti meg az ágazatot, és szakmai alapokon nyugvó, differenciált (védett és nem védett gyepekre kidolgozott) megoldásokat kínál.

CSELEKVÉSI TERV LEGFONTOSABB CÉLJAI

 • Gyepterületeink megtartásával, a növényállomány (biodiverzitás) állapotának javításával, korszerű eszközökkel, szakszerűbb gyepgazdálkodással
  • a jelenleg legeltetett állatállomány kétszeresének tömegtakarmány-igénye biztosítható gyepeink természeti értékeinek megőrzése/javítása mellett.
 • Nem védett gyepterületek fejlesztése
  • a gyepgazdálkodás fejlesztése okszerű gazdálkodással, amely lehetővé teszi az állateltartó képesség növelését is.
 • Védett gyepek természeti értékeinek fenntartása
  • a védett gyepek leromlását megakadályozó gyepkezelés és -használat alkalmazása,
  • új alapokra kell helyezni az állattartók jövedelempótló támogatását.

A KSH 2010-től csak a hasznosított gyepeket tartja nyilván, ezért csökkent egyik évről a másikra a korábbi mintegy 1 millió hektárról 762 600 hektárra a területük.  A hasznosított gyepterület 60%-át kitevő Natura 2000 gyepes élőhelyeken a szakszerű gazdálkodást jelentősen akadályozzák a szakmaiatlan előírások. 

A tenyésztőszervezetek szerint 596 000 ha gyepen 371 500 állategységnek megfelelő húsmarhát, juhot, kecskét, lovat és egyéb állatokat tartanak, illetve legeltetnek a gazdálkodók, amely a KSH (2019) által közölt gyepterület 75%-a. E terület kétharmadán húsmarhákat, 28%-án pedig juhokat, kecskéket tartanak. 
Becslésünk szerint a 950 000 ha feltételezhető teljes gyepterületen mintegy 577 815 állategység legeltetése tervezhető, és 267 013 állategység részére tud téli takarmányként elegendő mennyiségű réti szénát biztosítani. 

Jelenleg nem vagyunk képesek állandó gyepeinken megtermelni a legeltethető állatállomány téli szénaszükségletét. 

A száraz gyepek az országos gyeplefedettség több mint felét (55%), a hozam negyedét (26%) adják, a nedves gyepek pedig mindössze 7 százalékos területrészesedésükkel a hozam közel felét (45%) produkálják. 

KSH által nyilvántartott hasznosított gyepterület 60%-a védett.  A nemzeti parkok vagyonkezelésében lévő földterület 63%-a gyep.

Az egyik húsmarhás tenyésztőegyesület saját felmérése szerint a húsmarhatartó gazdaságok kb. 60%-a nem végez semmilyen gyepápolást. Ez az arány valószínű országos szinten hasonló.

A húsmarhák legeltetési módszerei közül legelterjedtebb (65%) a rotációs vagy szakaszos legeltetés, de a munkaerőhiány miatt fixen telepített villanypásztorral körbevett terület állandó legeltetése sajnos indokolatlanul nagy arányt (25%) képvisel. Pásztoros legeltetés aránya folyamatosan csökken, jelenleg nem több 15%-nál. Ebben a szürkemarha jelent kivételt, ahol ez az arány 45%.

Két fejlesztési irányra van szükség:

 1. Nem védett gyepeken: takarmánybázis (fűhozam) növelése, és minőségének javítása a technológia alkalmazásával és fejlesztésével.
  • 1.1. Hozam és eltartóképesség növelése, valamint minőségjavítás
   a) Belterjes (ráfordítás-igényes) technológia bevezetése, támogatási konstrukciókkal. 
   A legeltetési idény hosszának visszaállítása a szakmailag elvárható időszakra (húshasznú tehén- és juhtartás esetén legalább 200 nap, fejt állatok tartásakor 160-180 nap).
   b) Külterjes gyepgazdálkodási technológia fejlesztése támogatási konstrukciókkal.
 2. Védett gyepeken: a minőség javítása, a gyepek megtartása
  • 2.1. A gyepek megtartása, minőségjavítás
   Legalább a szerves trágyázást (a száraz gyepeken) és szakszerű legeltetési módszerek használatát, valamint a területek váltogatásával a fenológiának megfelelő első kaszálást engedélyezni kell! 

A GYEPGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK SAROKPONTJAI:

Országos gyepkataszter létrehozása;
Szakszerű tápanyaggazdálkodás engedélyezése/támogatása;
Szakszerű talajvízszint-szabályozás, öntözés ösztönzése;
A gyepművelés gépeinek támogatása;
Gyepekhez, legeltetéshez kapcsolódó támogatások újragondolása;
Gyepfelújítás (felülvetés), ehhez szükséges gép- és vetőmagvásárlás támogatása (ajánlott keverékek);
Üzemi modellkísérlet-hálózat és bemutató gazdaságok létesítése; 
K+F projektek;
Felnőttképzés, továbbképzés, szaktanácsadás átalakítása.

A JAVASLAT ELFOGADÁSÁT KÖVETŐEN RÉSZT KÍVÁNUNK VENNI A GYEPGAZDÁLKODÁST ÉS A SZAKTERÜLET KUTATÁS-FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁBAN ÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN.

Időjárás

Budapest

Today, október 20, 2021
00:00-06:00

Felhős

Felhős
8 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, október 20, 2021
00:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
7 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, október 20, 2021
02:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
6 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, október 20, 2021
00:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
7 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, október 20, 2021
00:00-06:00

Szép idő

Szép idő
6 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, október 20, 2021
00:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
7 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB