Lovas létesítmények fejlesztésére irányuló felhívás

2022. 04. 04.

Ötmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg az új, lovas létesítmények fejlesztésére irányuló felhívás.

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése című pályázati felhívás.

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. További célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség,
 • szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése,
 • vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése),
 • a lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása),
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása),
 • tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása,
 • általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment,
 • ingatlan vásárlása.

Támogatást igénylők köre

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania
 • CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

  2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

  • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
  • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
  • a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;
  • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje

  Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.

  Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

  Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.

  Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

  Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

  A támogatás mértéke, összege

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint

  A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően alakul.

  Regionális beruházási támogatás esetén:

  A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket:

  a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,

  b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%

  A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, növelhető. Mivel a kérelmet benyújtó természetes személy és őstermelő kedvezményezettek a kifizetési kérelem benyújtásakor már mikro- és kisvállalkozásként működnek, ezért részükre is a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.

  Előminősítés

  Időjárás

  Budapest

  Currently, there is no weather information available.

  Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

  Debrecen

  Currently, there is no weather information available.

  Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

  Kecskemét

  Currently, there is no weather information available.

  Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

  Szolnok

  Currently, there is no weather information available.

  Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

  Szeged

  Currently, there is no weather information available.

  Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

  Pécs

  Currently, there is no weather information available.

  Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

  Tagok

  barion

  A honlapot készítette: MACROWEB