Módosultak a tojásra vonatkozó forgalmi előírások, és azok alkalmazásának szabályai

Megjelenés időpontja: 
2023. 11. 15.

A Bizottság (EU) 2023/2464 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról.

Az 1308/2013/EU rendelet meghatározza a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúkok tojásaira vonatkozó fogalmakat, megjelöléseket és kereskedelmi megnevezéseket.

A rendelet értelmében a tojások megjelölésére a termelés helyén kívül az első csomagolóközpontban is sor kerülhet, ahová a tojásokat a termelés helyéről elszállítják. Ez bizonyos szempontból – nem szándékos vagy szándékos – a hamis megjelölés kockázatát hordozza magában, ezenkívül élelmiszer-biztonsági incidensek előfordulása esetén ez nyomonkövethetőségi problémákhoz is vezethet. A fogyasztói igények növekedésére tekintettel meg kell erősíteni a nyomonkövethetőségi szabályokat.

  • A tojások megjelölésére csak a termelés helyén kerülhessen sor.
  • Számos tagállam azonban már kifejlesztett hatékony megjelölési rendszereket a csomagolóközpontok szintjén, ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy mentességet biztosítsanak a tojások termelési helyen történő megjelölésére vonatkozó követelmény alól.

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak elegendő idejük legyen nemzeti jogszabályaik kiigazítására, indokolt, hogy e rendelet alkalmazása csak a rendelet kihirdetését követő 12 hónap elteltével kezdődjön meg.

A Bizottság (EU) 2023/2465 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 589/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A tojáspiac zavartalan működésének lehetővé tétele érdekében a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásoknak ki kell terjedniük az osztályozási kritériumokra, a tartósításra és a kezelésre, a megjelöléshez és a csomagoláshoz kapcsolódó követelményekre, a fakultatív fenntartott jelölések használatára, a tűréshatárokra, valamint a behozatallal és a kivitellel kapcsolatos feltételekre.

Ennek érdekében, meg kell határozni az A. osztályú tojások minőségi jellemzőit.

A tojásokat általában nem szabad lemosni vagy tisztítani, néhány eljárást azonban – így például a tojások ultraibolya sugárzással történő kezelését – nem lehet tisztítási eljárásnak tekinteni.

Az A. osztályú tojásokat tömeg szerint kell osztályozni. Korlátozott számú tömegosztályt és ezeknek megfelelő egyértelmű jelöléseket, valamint címkézési minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek nem zárják ki a további önkéntes címkézést.

A tojások minőség és tömeg szerinti osztályozására csomagolóközpontként kizárólag azon vállalkozások kaphassanak engedélyt, amelyek létesítményei és technikai felszerelései összhangban állnak tevékenységük léptékével és jellegével, és ezáltal lehetővé teszik a tojások megfelelő kezelését.

A tojások friss voltának biztosítása érdekében meg kell határozni a tojások osztályozására, megjelölésére, csomagolására, valamint a csomagok megjelölésére rendelkezésre álló maximális időtartamokat.

Meg kell határozni a tojásokat tartalmazó szállítási csomagolásokra és a kísérő dokumentumokra vonatkozó információkat.

Alapvető fontosságú, hogy a valamely másik tagállamba szállított tojásokat termelői kóddal jelöljék meg a termelés helyén. Amennyiben a termelői kód önmagában nem teszi lehetővé a minőségi osztály egyértelmű meghatározását, akkor a B. osztályú tojásokat további jelöléssel is el kell látni.

Amennyiben a tojásokat feldolgozás céljára közvetlenül élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállítják, és a végső rendeltetési helyük vonatkozásában elégséges garancia áll rendelkezésre, a tagállamok az érintett értékesítők kérésére mentességet adhatnak a megjelölésre vonatkozó követelmény alól, feltéve, hogy a tojásokat a termelési helyről közvetlenül az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállítják le.

Meg kell határozni a gazdálkodási módszert azonosító kifejezéseket, valamint a különböző tojástermelési módszerekkel összefüggő termelési rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket.

Ha a tojásokat ömlesztve értékesítik, a fogyasztók számára hozzáférhetővé kell tenni bizonyos információkat, amelyek egyébként a csomagokon szoktak szerepelni.

Meg kell határozni a harmadik országból behozott tojások megjelölésére és címkézésére alkalmazandó követelményeket.

A Bizottság (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról

Szabályokat kell megállapítani a tojások csomagolásával és nyomonkövethetőségével kapcsolatos forgalmazási előírások végrehajtása, valamint a forgalmazási előírások betartásának ellenőrzése érdekében elvégzendő vizsgálatok tekintetében.

Csak a csomagolóközpontok rendelkeznek a tojások újracsomagolására alkalmas létesítménnyel és technikai felszereléssel, ezért helyénvaló bármely újracsomagolási tevékenységet a csomagolóközpontokra korlátozni.

Az élelmiszer-vállalkozók a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kötelesek biztosítani a nyomonkövethetőséget. A termelőket, a tojásbegyűjtőket és a csomagolóközpontokat kötelezni kell különleges kiegészítő nyilvántartások vezetésére abból a célból, hogy a vizsgálati szervek ellenőrizni tudják a forgalmazási előírásoknak való megfelelést.

A tagállamoknak megfelelőségi ellenőrzéseket kell végezniük annak vizsgálata céljából, hogy a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúkok tojásai megfelelnek-e az (EU) 2023/2465 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályoknak. Fontos, hogy ezek a megfelelőségi ellenőrzések és eredményeik Unió-szerte összehasonlíthatók legyenek. Ezért meg kell határozni az ellenőrzések elvégzéséhez alkalmazandó módszereket és kritériumokat.

Ezen rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket (2023.11.08.) követő huszadik napon lépnek hatályba.

Ezen rendeletek teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandóak valamennyi tagállamban.

A megjelent rendeletek részletei az alábbi linkeken olvashatóak:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302464

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302465

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302466

 

Forrás: NAK

Időjárás

Budapest

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Currently, there is no weather information available.

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB