Módosult a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet.

Megjelenés időpontja: 
2019. 05. 31.

23/2019. (V. 31.) AM rendelet a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról

Termelői csoport tagja a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályoknak megfelelő természetes vagy jogi személy, valamint az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, vagy a vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult lehet, aki vagy amely a termelői csoport elismerésének tárgyát képező terméket termel, és aki vagy amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben szerepel, továbbá - az alapszabályban foglaltak szerint - kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy

 • az értékesítésre a termelői csoporttal szerződést köt,
 • betartja a szövetkezet által meghatározott termelési szabályokat,
 • az alapszabályban meghatározott módon termelési, saját célú termék-felhasználási adatokat szolgáltat a termelői csoportnak (különösen a termőterület, a betakarított, illetve előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában),
 • egy adott termék vagy termékcsoport értékesítésére kizárólag egy termelői csoportnak a tagja,
 • az elismerés tárgyát képező árutermelése alapszabályban meghatározott - az árukoncentráció szintjének növelését elősegítő, legalább 50%-os - mértékét a termelői csoporton keresztül forgalmazza, és csak saját maga által megtermelt vagy előállított terméket értékesít a termelői csoportnak, valamint
 • a termelői csoportba történő belépését követően a termelői csoportból legalább három évig nem lép ki.”

Termelői csoportként az a szövetkezet ismerhető el, amely az alapszabályában rögzíti

 

 • a tagok által vállalt kötelezettségek megsértése esetére a taggal szemben alkalmazható jogkövetkezményeket,
 • az eredmény felosztásának módját, amelyet a beszállított termék értékének arányában szükséges rögzíteni,
 • az új tag felvételére vonatkozó rendelkezéseket, valamint
 • az arra vonatkozó szabályozást, hogy a termelői csoport választott tisztségviselője - az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja - csak olyan személy lehet, aki a termelői csoport természetes személy tagja vagy jogi személy tagjának képviselője.

Az ökológiai termékek ágazatban történő elismerésének nem feltétele, hogy a szövetkezet alapszabálya megfeleljen az új tag felvételére vonatkozó rendelkezésnek.

A termelői csoport és kereskedelmi partnere között - ahol a partner olyan vállalkozás, amelyben a termelői csoport tagja vagy tisztségviselője meghatározó döntési befolyást biztosító tulajdonnal rendelkezik - létrejött, az elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből származó árbevételt érintő tranzakciók esetén a termelői csoport a szöveges értékelés benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az érintett tranzakció piaci viszonyok között jött létre.

A szövetkezetnek a termelői csoportként történő elismeréséhez és működéséhez négy évre kidolgozott üzleti terv keretében kell bemutatnia a tevékenységé.

Az üzleti terv az alábbiakat tartalmazza:

 • az üzleti terv célkitűzéseit röviden és áttekinthetően bemutató vezetői összefoglaló,
 • a szövetkezet és tagjai gazdálkodási előzményeinek, területi elhelyezkedésének, erőforrásainak bemutatása,
 • az értékesítési módszerek és a tervezett közös - különösen másodlagos szövetkezeti integráción keresztül megvalósuló - tevékenységek részletes bemutatása, különös figyelemmel az értékesítés irányára, módszerére és a kereskedelmi partnerek megnevezésére,
 • annak bemutatása, hogy a termelői csoport megalakulásával a termelői koncentráció - figyelemmel az ágazatra, a termelési sajátosságokra, az érintett tagkörre és a földrajzi elhelyezkedésre - a termelői csoport megalakulását megelőző állapothoz viszonyítva növekedett,
 • azon intézkedések, beruházások és fejlesztések éves ütemezésű, részletes bemutatása, amelyek a 2. §-ban foglalt célok elérését és az 1305/2013/EU rendelet 5. cikkében felsorolt prioritásokhoz való hozzájárulást célozzák (időrendi táblázat csatolásával),
 • a pénzügyi terv bemutatása,
 • annak bemutatása, hogy az e) pont szerinti intézkedések, beruházások és fejlesztések - a kapacitás és a földrajzi szempontok figyelembevételével - a teljes tagság érdekeit szolgálják,
 • „A” adatlap (termelői csoport megnevezése, tag neve, azonosítója és a termelői csoportba történő belépés dátuma, gazdálkodásának helye, a tag által használt földterület nagysága, az adott évben termelt és a termelői csoportnak értékesített termékcsoport szerinti termék mennyisége és termelési értéke, az adott évben nem értékesítő tagnál az értékesítés elmaradásának indoka) vagy „B” adatlap (termelői csoport megnevezése, tag neve, azonosítója és a termelői csoportba történő belépés dátuma, gazdálkodásának helye, a tag által használt állattartó telep nagysága és az adott évben termelt és a termelői csoportnak értékesített termékcsoport szerinti termék mennyisége és termelési értéke, valamint az adott évben nem értékesítő tagnál az értékesítés elmaradásának indoka),
 • „C” adatlap (termelésre, értékesítésre, árbevételre, működésre vonatkozó adatok a tárgyévet megelőző egy év, a tárgyév és a tárgyévet követő három évre vonatkozóan) és
 • „D” adatlap (termelői csoport számára értékesített termékhez kapcsolódó számlák, felvásárlási jegyek adatai).

„A” adatlap, „C” adatlap és „D” adatlapra vonatkozó nyomtatványokat az agrárpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

A szövetkezetnek a termelői csoportként történő elismerése iránti kérelmét, valamint az elismerése visszavonása iránti kérelmét a miniszter részére postai és elektronikus úton kell megküldenie.

A termelői csoport üzleti tervéről, az üzleti terv módosításáról, valamint a termelői csoport elismerése iránti kérelemről a miniszter az általa létrehozott szakértői bizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és a bizottság működési rendjét a miniszter állapítja meg.

Ha az elismerési kérelem nem felel meg a meghatározott feltételeknek, akkor a miniszter egy alkalommal - harminc napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

 • A miniszter legfeljebb három hónapos határidő tűzésével szólítja fel az érintett termelői csoportot a jogszerű működés helyreállítására. Ha a határidő leteltét követően a termelői csoport továbbra sem felel meg az elismerési feltételeknek, vagy üzleti tervét nem hajtja végre, akkor a miniszter az elismerést visszavonja. Ha a jogszerű működés helyreállítása három hónap alatt nem lehetséges, akkor a miniszter az elismerést azonnal visszavonja.
 • Ha a feltételeket két egymást követő évben nem teljesíti a miniszter az elismerést visszavonja.
 • Az elismert termelői csoportnak az üzleti terve végrehajtásáról az üzleti terv időtartamához igazodóan évente részletes szöveges értékelést kell készítenie, és azt a tárgyévet követő év május 31-éig elektronikus úton kell megküldenie a miniszter részére. A határidő elmulasztása esetén a miniszter egy alkalommal - tizenöt napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel a termelői csoportot. Eredménytelen hiánypótlás esetén a miniszter a termelői csoport elismerését visszavonja.
 • A termelői csoport az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás, illetve fejlesztés ütemezését és költségvetését érintő változtatásról a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikus úton tájékoztatja a minisztert. Ütemezést érintő változtatásnak minősül az intézkedés, beruházás és fejlesztés üzleti tervben meghatározott megvalósítási időpontjának változtatása. Költségvetést érintő változtatásnak minősül az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás és fejlesztés bekerülési költségének az üzleti tervben elfogadotthoz képest történő változtatása. Ütemezést, illetve költségvetést érintő változtatásra évente egy alkalommal van lehetőség.

A teljes jogszabály ezen a linken elérhető.

http://www.allattenyesztesinapok.hu/

Időjárás

Budapest

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
18 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Szép idő

Szép idő
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB