Digitális Agrár Stratégia

Megjelenés időpontja: 
2019. 08. 02.

A magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) kormányhatározattal hivatalossá vált Magyarország Digitális Agrár Stratégiája. A stratégia a Digitális Jólét Program részeként készült el, szakmai és civil szervezetek bevonásával.

Kormány a stratégia megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el

 • elfogadja a  Digitális Jólét Program részeként bemutatott, a  magyar polgárok, a  szakmai és civil szervezetek, a  digitális ökoszisztéma szereplői alkotó közreműködésével, széles körű összefogásával elkészült „Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Stratégiát a kormányzati portálon tegye közzé
 • célja a  Stratégia végrehajtása során fenntartani a  széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, várja a  magyar polgárok, valamint a  szakmai, társadalmi és tudományos szervezetek és a  piac szereplőinek javaslatait annak gazdagítására vonatkozóan
 • az agrárminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával tekintse át az e célok megvalósulását támogató, szakképzési és kapcsolódó felnőttképzési („Okos Gazda”) programok indítását, valamint a  digitális kompetenciák és ismeretek megszerzésének, fejlesztésének szakmai megalapozását és a  mezőgazdaság digitális átalakulásához szükséges tudásbázis működtetését szolgáló Digitális Agrár Akadémia működésének lehetőségét,
 •  tekintsék át – az  agrár-felsőoktatás hatékonyságának és színvonalának növelése
  érdekében – az  agrár-felsőoktatási intézmények lehetőségeit a  mezőgazdaság digitális átalakulásának elősegítése érdekében,
 • továbbá tegyenek javaslatot a fejlesztéshez szükséges intézkedések megtételére, és terjesszék azt a Kormány elé

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mezőgazdasági termelés során hasznosítható meteorológiai adatainak és információinak a  mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele érdekében, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni mérőhálózatának megújítása, fejlesztése céljából felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatainak mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele érdekében felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  ehhez szükséges intézkedéseket előkészítő projekt megvalósítása érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány számára;

A mezőgazdasági üzemi folyamatokat digitális eszközökkel térben és időben követő, adminisztratív terheket csökkentő, a  digitális átállás versenyképességi hatásait vizsgáló rendszer („Okos Tesztüzemi Rendszer”) Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban történő kialakítása érdekében felhívja az  érintett minisztereket a megvalósításához szükséges intézkedések megtételére;

A nemzeti adatvagyonpolitika körében az  agráriumban keletkezett adatállomány társadalmi hasznosulása, az  ágazati adatintegráció kívánt mértékének elérése érdekében támogatja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek digitális nyomonkövethetőségét (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), a  kapcsolódó adatok gyűjtését, feldolgozását, és tudásbázis működtetését biztosító Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ létrehozását a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bázisán, amely keretében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;

Támogatja a Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását az Állatorvostudományi Egyetemen, amely élelmiszerlánc (állattartás, takarmány-előállítás, élelmiszeralapanyag-termesztés stb.) vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként, az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által működtetett élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszertől elkülönülten biztosítja az  agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést, amely érdekében felhívja az  érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére;

Szükségesnek tartja a hazai mezőgazdasági termékek értékesítését támogató, valamint az agráriumban keletkezett hulladékok újrahasznosítását segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing economy módszerek fejlesztését, a kereskedelmi láncok rövidítését (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), és támogatja e célok elérését segítő ajánlások kidolgozását, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;

 • a mezőgazdasági termelők által használt precíziós technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében egyetért a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat korszerűsítésével (GNSS) és bővítésével, valamint a  helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztésével, támogatja annak ingyenessé tételét, amely keretében felhívja az  érintett minisztereket, hogy az ehhez szükséges intézkedések megtétele érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány számára;

Egyetért a felsőoktatás és a  szaktanácsadás gyakorlati képzőhelyének létrehozása, a  digitális kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység körülményeinek biztosítása, valamint az  agrár digitális megoldások innovációs és módszertani tudásbázisának kialakítása érdekében a  Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozásával a  Szent István Egyetemen, az  Irinyi Terv alapján tervezett agrárgépgyártási, kutatási és fejlesztési központ és az  Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ bevonásával, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;

Felhívja az  érintett minisztereket, hogy – a  mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával – a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság mezőgazdasági gépek és technológiák, megoldások fejlesztésére, kipróbálására alkalmas tesztkörnyezetet is magába foglaló digitális agrármintagazdasággá történő fejlesztése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket

Felhívja az  agrárminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve – az  élelmiszeripari érdekképviseletek bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a  Stratégiához szervesen kapcsolódó Digitális Élelmiszeripari Stratégiát, amely tartalmazza a  szükséges költségvetési forrásokat és a végrehajtását támogató intézkedésekre tett javaslatokat;

Felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  agrárminiszterrel és a pénzügyminiszterrel együttműködve a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az  egyes részfeladatokat, a  felelősöket, a határidőket, a végrehajtáshoz szükséges források európai uniós forrásokból vagy a hazai költségvetésből történő meghatározását és ütemezését is tartalmazó – intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv), és terjessze azt a Kormány elé;

Továbbá elrendeli:

 • a Stratégia mérő- és értékelő-, valamint indikátorrendszerének folyamatos fejlesztését,
 • a Stratégia megvalósulásának figyelemmel kísérését, a  Stratégia végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetést, a Stratégia kétévente történő értékelését és szükség szerinti felülvizsgálatát,
 • a Stratégia határon túli közösségek és vállalkozások számára történő kiterjesztésének és hozzáférhetővé tételének vizsgálatát

Időjárás

Budapest

Today, augusztus 9, 2020
00:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
23 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, augusztus 9, 2020
01:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
22 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, augusztus 9, 2020
00:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
22 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, augusztus 9, 2020
02:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
23 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, augusztus 9, 2020
01:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
22 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, augusztus 9, 2020
00:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
21 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB