AM rendelete a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Megjelenés időpontja: 
2019. 06. 17.

A támogatott tevékenység keretében foglalkoztatott állománya után  jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás, aki vagy amely

 • a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;
 • b) a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásakor
 1. nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt
 2. megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározott feltételeknek;
 • c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
 1. a  folyó üzleti évben és az  e  rendelet szerinti támogatási kérelmének benyújtását megelőző két üzleti évben saját jogán és a vele egy és ugyanazon vállalkozás jogán igénybe vett általános csekély összegű támogatás összegéről,
 2. a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2018. évi árbevételének és a 2018. évi teljes árbevételének hányadosáról,
 3. az általa a 2018. évben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámáról,
 4. arról, hogy tevékenységei között mely támogatott tevékenységet folytatja, és
 5. a b) pontban foglaltakról;
 6. valamint a  támogatási kérelméhez csatolja az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

Az igénylő jogutódja az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére nem jogosult.

A  támogatási kérelem 2019. június 24. és július 5. között, papír alapon nyújtható be a  Magyar Államkincstárhoz, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.
Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a  Kincstár az  igénylőt – nyolcnapos határidő tűzésével –
hiánypótlásra szólítja fel.

A  támogatás alapja az  igénylő támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amelyet a  2018. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.
A támogatás összegét az igénylő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad általános csekély
összegű támogatási keret alapján kell megállapítani.
A  támogatás mértéke – a  támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 200 000 forint, figyelemmel az igénylő számára rendelkezésre álló, szabad, általános csekély összegű támogatási keretre.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Ha a  benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a keretösszeget, akkor az  igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatás összege a  túllépés mértékével arányosan csökken.
Az  általános csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a meghatározott felső határig halmozható, feltéve, ha a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek megkülönböztetése révén az  igénylő biztosítja, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön az  csekély összegű támogatásban.

A támogatás finanszírozására 2019. évben 2 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.
A  forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a  támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

A támogatott tevékenység TEÁOR kód szerinti felsorolása

1. TEÁOR kód            Tevékenység
2.    1011              Húsfeldolgozás, tartósítás
3.    1012              Baromfihús feldolgozás, tartósítás
4.    1013              Hús, baromfihús, húskészítmény gyártás
5.    4632              Hús-, húskészítmény nagykereskedelem
6.    4722              Hús-húsáru kiskereskedelem
7.    4621              Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
8.    4623              Élőállat nagykereskedelme
9.    4611              Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
10.  1085              Készétel gyártás
11.  1091              Haszonállat-eledel gyártása
12.  1092              Hobbiállat-eledel gyártás

Időjárás

Budapest

Today, szeptember 23, 2020
01:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, szeptember 23, 2020
00:00-06:00

Szép idő

Szép idő
16 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, szeptember 23, 2020
00:00-06:00

Szép idő

Szép idő
19 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, szeptember 23, 2020
00:00-06:00

Szép idő

Szép idő
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, szeptember 23, 2020
00:00-06:00

Szép idő

Szép idő
20 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, szeptember 23, 2020
00:00-06:00

Szép idő

Szép idő
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB