A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról

Megjelenés időpontja: 
2019. 04. 26.

 E rendelet szerint a mezőgazdasági vállalkozás igényelhet támogatást:

 • mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez;
 • az állattartó telepek korszerűsítéséhez;
 • a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházáshoz;
 • mezőgazdasági gépek és berendezések lízingbe vételéhez.

A támogatás lehet:

 • beruházási hitel esetén kamattámogatás;
 • új gép és technológiai berendezés lízingbe vétele esetén lízingdíj kamattámogatás;
 • kezességvállaló intézmény által nyújtott kezesség, készfizető kezesség formájában igénybe vehető támogatás

Az egy beruházáshoz igénybe vett támogatás együttes támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 40%-ot.

A támogatás igénybe vételének feltétele, hogy a beruházás:

 1. a fajlagos termelési költségek csökkentésére; vagy
 2. az előállított termékek minőségének javítására; vagy
 3. a higiéniai körülmények és az állatjólét javítására; vagy
 4. a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységének diverzifikálására irányuljon.

Nem jogosult a mezőgazdasági vállalkozás az e rendelet szerinti támogatás igénybe vételére, amennyiben:

 • csőd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt áll;
 • a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesítette;
 • 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számára;
 • gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll;
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogosulatlanul igénybe vett támogatásból eredő rendezetlen tartozása van;
 • az azonos jogcím keretében támogatott befejezetlen projekttel rendelkezik;
 • az adott beruházás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési támogatásban, vagy az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozható termelői szervezet támogatásban részesül;
 • az adott beruházás csak a meglévő közösségi vagy nemzeti előírásoknak való megfelelésre irányul;

a hitel-, illetve lízingszerződés nem HUF alapon kerül megkötésre.

Mezőgazdasági beruházási hitel, amelyhez kamattámogatás és kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes kezességvállalás igényelhető

A mezőgazdasági vállalkozás a kamattámogatást a beruházások, támogatás szempontjából elszámolható költségeihez igénybe vett hitel pénzügyileg rendezett kamatai után igényelheti:

 • igazolja, hogy:
 1. őstermelő, egyéni vállalkozó, valamint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonosa vagy alkalmazottja és rendelkezik legalább középfokú „mezőgazdasági vállalkozó” (OKJ 32 6201 02), „ezüstkalászos gazda” (OKJ 21 6201 01) vagy „aranykalászos gazda” (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel;
 2. belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, fő tevékenységi köre az 1. § a) pontjában meghatározott tevékenység,
 3. beruházási célú hiteligénylés esetén rendelkezik a fejlesztés megvalósításához szükséges, áfát nem tartalmazó költségeinek a pénzügyi intézmény belső szabályzatának megfelelő mértékű saját erővel,
 4. a beruházással érintett üzem - mezőgazdasági termelő esetén - az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet szerint számított standard fedezeti hozzájárulása meghaladja az 5 európai mértékegységet (EUME-t),
 5. rendelkezik az általa működtetett, korszerűsítésre kerülő állattartó telep szakhatósági igazolásával, vagy az állattartás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, amely szerint az adott állattartó telep egy önálló állategészségügyi egységként szerepel az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásában, valamint a nevezett címen tartott állomány hatóság, valamint kezelő állatorvosi felügyelete biztosított;

A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy:

 1. beruházást a hitelszerződés kötést követő 12 hónapon belül befejezi
 2. a felvett hitelt meghatározott célra használja,
 3. a vállalkozását legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének időszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti,
 4. bd) a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti beruházás esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést,
 5. be) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,
 6. bf) köztartozása nem áll fenn,
 7. bg) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel.

A jogszabály ezen a linken elérhető:https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800114.FVM

Időjárás

Budapest

Today, február 21, 2020
16:00-18:00

Felhőtlen

Felhőtlen
7 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, február 21, 2020
16:00-18:00

Szemerkélő eső

Szemerkélő eső
5 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, február 21, 2020
16:00-18:00

Részben felhős

Részben felhős
7 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, február 21, 2020
16:00-18:00

Felhős

Felhős
6 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, február 21, 2020
16:00-18:00

Felhős

Felhős
7 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, február 21, 2020
16:00-18:00

Felhőtlen

Felhőtlen
8 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB