A Kormány 98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelete a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról

Megjelenés időpontja: 
2019. 04. 30.

A tartósan vízhiányos időszakban a  vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a  tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása.

  •  A  rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a  területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni. A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell.

A bejelentés tartalmazza:
a) a  vízhasználó családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, ha a  vízhasználó gazdálkodó szervezet, annak nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát; 

b) a  vízkivétel helyét [helyrajzi szám, Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináta vagy szelvényszám megadásával]; 

c) a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés módját; 

d) a vízkivétel időtartamát, kezdő és befejező időpontját; 

e) a kivenni tervezett víz mennyiségét (m³/nap és m³/hónap megadásával); 

f) a vízkivételi szivattyú kapacitását (teljesítmény szerint) és az üzemnapló vezetésének helyét; g) az öntözött terület nagyságát (hektárban megadva).  

  •  A vízkivétellel érintett felszíni víz kezelője a hozzájárulását akkor adja meg, ha a vízkivétel nem veszélyezteti a  vízkivétellel érintett felszíni víz ökoszisztémáját és a Vgtv. szerinti vízgazdálkodási érdekeket, továbbá a hozzájárulásában megállapíthatja a vízkivétel feltételeit.
  • A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentéséhez szakhatósági állásfoglalást nem kell csatolni. A vízügyihatóság a  bejelentés tartalmáról a  növény- és talajvédelmi, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül tájékoztatja.
  • A  rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentését követően a  vízhasználat azonnal megkezdhető. A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentés szerinti gyakorlását a vízügyi hatóság a vízhasználat időtartama alatt a  helyszínen ellenőrizheti. A  kezelői hozzájárulás hiányában folytatott vagy a  hozzájárulásban foglaltaktól, valamint a  bejelentéstől eltérő vízkivételre utaló adat esetén a  vízügyi hatóság soron kívül ellenőrzést tart, és a vízkivételt megtiltja.
  • Ha ugyanazon mezőgazdasági területet a  vízhasználó a  rendkívüli öntözési célú vízhasználat időtartamát követően is öntözni tervezi, a  további öntözéshez egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély vagy öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.
  • A  rendkívüli öntözési célú vízhasználat során kivett vízmennyiséget az  5/F.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint a vízhasználó a vízkészletjárulék adatszolgáltatásban feltünteti.”

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló Korm. rendelet a következővel egészül ki:

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat esetében a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a vízhasználó viseli azzal, hogy az alapdíj számítása során a mezőgazdasági vízhasználó vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött éves vízmennyiség alatt a rendkívüli öntözési célú vízhasználat vízhasználó általi bejelentésében megjelölt, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendelet szerint kivenni tervezett víz mennyiségét kell érteni.”

Időjárás

Budapest

Today, október 17, 2019
22:00-00:00

Felhőtlen

Felhőtlen
13 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, október 17, 2019
22:00-00:00

Szép idő

Szép idő
14 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, október 17, 2019
22:00-00:00

Felhőtlen

Felhőtlen
13 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, október 17, 2019
22:00-00:00

Felhőtlen

Felhőtlen
13 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, október 17, 2019
22:00-00:00

Felhőtlen

Felhőtlen
15 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, október 17, 2019
22:00-00:00

Szép idő

Szép idő
15 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB