Teljessé vált az állattenyésztés hazai jogi szabályozása

Magyarországon is elkészültek és hatályba léptek az uniós állattenyésztési rendelethez igazodó joganyagok.

Az EU állattenyésztési rendelete, a 2016/1012 EU rendelet, valamint a kapcsolódó rendeletek 2018. november 1-én hatályba léptek, amelyeket kötelezően, közvetlenül alkalmazni kell valamennyi tagállamban, így hazánkban is. Az uniós rendelet lehetőséget adott a tagállamoknak bizonyos nemzeti szabályok meghozatalára vagy fenntartására.

A közösségi jog hazai alkalmazásához új szabályozást kellett megalkotni. Ennek legfontosabb "újításai" az alábbiak:
- Egy fajtát több tenyésztőszervezet is tenyészthet.
- Határon átnyúló tevékenység végzésére lehetőséget kell biztosítani. A tenyésztőszervezeteknek ezáltal lehetőségük nyílik más tagállamban is működni.
- A tenyésztőszervezetek elismerése és a tenyésztési program elfogadása külön közigazgatási eljárás keretében történik, azok egymástól elkülönülő eljárásokká váltak.
- Az uniós rendelet részletes szabályozza a törzskönyvek felépítését, a tenyészállatok törzskönyvezését (fő- és melléktörzskönyv) , valamint a tenyésztőszervezetek kötelezettségeit.
- Egységesítésre került a harmadik országokból történő fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagok behozatala és az ivadékok törzskönyvbe vételének szabályozása.
- Meghatározták a tenyésztési hatóság feladatait.

Fentieken túl szükségessé vált megalkotni az uniós jog által nem szabályozott állatfajták tenyésztési és tenyésztésszervezési szabályait, mivel az EU-s jog csak a szarvasmarha, bivaly, zebu, juh, kecske, ló, szamár és sertés fajokra vonatkozik. A közösségi jog által nem szabályozott állatfajtákra ‒ bölény, házi nyúl, csincsilla, magyar ebfajták, házityúk, gyöngytyúk, házilúd, házikacsa, pézsmakacsa, pulyka, strucc, emu, ponty, fogassüllő, harcsa, sebes pisztráng, szivárványos pisztráng és a mézelő méh ‒ nemzeti szabályozást kellett kialakítani, amely nem ütközhetett az EU állattenyésztési rendelet és az Unió egyéb, főként a versenyjogi szabályokkal.

A jogalkotási folyamat első lépcsőjében a vonatkozó törvény készült el ("Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény). A keretjogszabály deklarálja, hogy az állatgenetikai erőforrások – különös tekintettel a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták – megőrzése és fenntartása állami feladat.

A törvény tiltja a mezőgazdasági célból géntechnológiai módosítással történő állatfajta előállítását, valamint az állatok klónozását, továbbá bejelentési kötelezettséget ír elő az őshonos és veszélyeztetett állatfajták tenyészeteinek, részállományának felszámolása esetére, amennyiben az nem járványügyi intézkedés miatt válna szükségessé.

Az új hazai törvény felhatalmazást ad a tenyésztési hatóságnak arra, hogy megtiltsa a felszámolással érintett egyedek vágóállatként történő értékesítését, ha a felszámolandó tenyészet vagy részállomány kiemelt genetikai értéket képvisel, vagy kis létszámú vonal vagy család részét képviseli, és a bejelentésben foglalt fajta felszámolással érintett egyedeinek vágóállatként történő értékesítése az adott fajta genetikai állományának biztonságos, hosszú távú fenntartását veszélyeztetheti.

Az új törvényi szabályozással egyidejűleg megjelent az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, mely
- az állatgenetikai erőforrások megőrzésére és védelmére,
- a tenyésztőszervezetek elismerésére,
- a tenyésztési program elfogadására,
- a tenyésztők jogaira és kötelezettségeire,
- a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, és a magyar ebfajták fenntartására,
- a tenyészállatok és szaporítóanyagok behozatalára és kivitelére,
- a teljesítményvizsgálatra és tenyészértékbecslésre,
- a tenyésztési nyilvántartási rendszerekre,
- a művi szaporító létesítményekre és a spermatároló központokra,
- állattenyésztési bírság kiszabására,
- a tudományos munkák, kutatások és fajtarekonstrukció engedélyezésére, valamint
- az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag gazdálkodásra vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.

Továbbá megjelent a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, melynek értelmében a korábbi négy szintű tenyésztési hatósági rendszer átalakult, és a tenyésztési hatósági feladatok ellátására a Kormány az agrárminisztert, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH), valamint a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát jelölte ki. Az új rendelet értelmében tehát a Pest Megyei Kormányhivatal tenyésztési hatósági feladatokat már nem lát el.

A jogalkotási folyamat második lépcsőjében került megalkotásra az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet, mely 2019. október 4-től lépett hatályba. Az új AM rendelet
- a tenyésztőszervezetek működésével,
- az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag kihelyezéssel,
- a művi szaporító létesítmények és a spermatároló központok tevékenységével,
- a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, és a magyar ebfajták genetikai fenntartásával, valamint
- a tenyészállatok teljesítményvizsgálatával és tenyészértékbecslésével kapcsolatos részlet szabályokat tartalmazza.

Az állattenyésztésre vonatkozó hazai szabályozás tehát a 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet hatálybalépésével, az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel és az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvénnyel együtt teljessé  vált.

(NAK)

http://www.allattenyesztesinapok.hu/

Időjárás

Budapest

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
18 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Részben felhős

Részben felhős
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, június 7, 2020
06:00-12:00

Szép idő

Szép idő
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB