MÓDOSULTAK EGYES AGRÁRTÁMOGATÁSOKAT SZABÁLYOZÓ MINISZTERI RENDELETEK

2016. április 11-én jelent meg a Magyar Közlöny 49. száma, melyben jó néhány agrártámogatással kapcsolatos módosítás található. Rövid összefoglalónkban az állattenyésztéssel kapcsolatos módosítások olvashatók.

A kérelmek benyújtásakor a pályázóknak továbbra is meg kell becsülniük a kért támogatási összeget, az MVH viszont csak a támogatható állatlétszámról fog rendelkezni, ezáltal az állattartók a negyedévenként benyújtott kifizetési kérelmekkel az állatjóléti kötelezettségekből eredő valós többletköltségekre tudnak támogatást kérni. A támogatások igénybevételéhez szükséges igazolások, dokumentumok eredeti példányát kell az MVH részére eljuttatni így a döntéshozók szerint a támogatási jogosultságok teljes bizonyossággal megállapíthatók lesznek. A területalapú támogatás (SAPS) és közvetlen támogatási kérelmek egyszerre nyújthatók be elektronikus úton az egységes kérelem szabálya szerint.

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos FM rendelet is módosításra került. Ennek tükrében a tejtermelőket érintő Átmenteti Nemzeti Támogatás (ÁNT) összesen 11 milliárd forint, melyet az érintettek előrehozott részletfizetésben kaphatnak meg, ennek részletei:

 • Egy bázisjogosultságra jutó részletfizetés összege 5,90 forint (a keretösszeg 37 928 000 euró).
 • A részletfizetés a termelők egyéni történelmi bázisa alapján történik (MVH nyilvántartás alapján).
 • Azon termelők jogosultak a részletfizetésre akik;
  •  2016-ban és azt megelőző két évben saját maguk, jogelődjük vagy örökhagyójuk folyamatosan rendelkezett történelmi bázisjogosultsággal és arra vonatkozóan támogatásban is részesültek. Ha a történelmi bázisjogosultságot teljes egészében 2016. évi átruházással szerezte meg a termelő, részfizetésre akkor jogosult, ha a 2016. támogatási évet megelőző három év mindegyikében rendelkezett legalább 1 hektár SAPS jogosult területtel.
  • 2016-ban is állattartó
  • és részletfizetési igényéről nem mond le.
 • A pályázóknak 2016.május 17-ig egységes terület alapú támogatási kérelmet kell leadniuk, ezt az egységes kérelem keretein belül az alábbi honlapon lehet megtenni (ez a kifizetés egyik feltétele is): https://www.mvh.gov.hu/e-egyseges-kerelem Az egységes kérelmek kitöltési felülete 2016.április 14-től már elérhető. Az egységes kérelmek kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül küldhetők be az MVH-hoz.
 • Továbbá a történelmi bázis elidegenítésére, átírására vonatkozó kérelmek 2016. április 30-ig nyújthatók be (a határidő korábban 2016.szeptember 30 volt), ennek köszönhetően a kifizetések már májusban elkezdődhetnek.
 • A 2015. évi átmeneti nemzeti támogatás korábban megállapított összegét (6,51 ft/ bázisjogosultság) növelték, jelenleg 6,78 forint/ bázisjogosultság kifizetését teszi lehetővé.
 • Az árfolyamkülönbségből adódó esetleges túlfizetés esetén az MVH visszafizetésre szólítja majd fel az érintett mezőgazdasági termelőket. Ez az összeg a 2017. évben esedékes bármely átmeneti nemzeti támogatási jogcímen megállapított támogatás majdani összegéből kerül levonásra.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem kíván élni a részletfizetés lehetőségével, azt az MVH honlapján közzétett nyomtatvány (az azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazó lemondó nyilatkozat) kitöltésével és annak az MVH-hoz való postázásával 2016. május 17-ig megteheti.

 

Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásokra vonatkozó módosítások

 • Jogosultak: minden olyan mezőgazdasági termelő, akinek a gazdaságából értékesített tej illetve tejtermékek alapanyagtejre átszámított mennyisége nem haladja meg vagy meghaladja a 120.000kg-ot. Feltétel továbbá, hogy a kérelemben feltüntetett összes állata tejtermelést nem folytató tenyészetben tartsa és azok a tárgyévet megelőző év április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt illetve a továbbiakban nem lesznek tejtermelésre hasznosítva.
 • A tenyészetben az üszők aránya a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40%.
 • A pályázó 2017. évtől kezdődően a tárgyévet megelőző év április 1.-március 31 közötti időszakra vonatkozó havi bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentést köteles benyújtani elektronikus úton.
 • A 2016. év vonatkozásában a havi tejértékesítési jelentést háromhavi összesítéssel kell benyújtani (ez pótolható a következő háromhavi ciklus végén a tárgyidőszaki jelentéssel).
 • A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek nullás tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk.
 • Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására irányuló támogatási kérelmet tárgyévente az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kell benyújtani.

 

 

A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokra vonatkozó módosítások

 • A 2016. I. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem 2016. május 15-ig nyújtható be.
 • A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet egy alaklommal az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújthat be.
 • A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek, minden más esetben a kifizetést az MVH elutasítja.
 • A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton az értékesítés időpontja vagy annak hiányában a teljesítés időpontja határozza meg.

 

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

 • A támogatást igénylő gazdáknak a támogatási kérelemben meg kell jelölniük a támogatási évben vállalni kívánt tevékenységeket, valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolódó állategységeket, mely nem haladhatja meg az igazoláson szereplő létszámból számított állategységet.
 • A támogatási év négy tárgynegyedévből áll és a kifizetések legfeljebb négy részletben történhetnek.
 • Egy ügyfél egy tárgynegyedévre vonatkozóan kizárólag egy kifizetési kérelmet nyújthat be az MVH honlapján közleményben közzétett kifizetési kérelem nyomtatványon.
 • A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve tevékenységekre vonatkozó igények szerepelhetnek, ellenkező esetben a kifizetés nem történik meg.
 •  

Forrás: magyarkozlony.hu

Időjárás

Budapest

Today, február 29, 2020
04:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
-3 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, február 29, 2020
04:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
-3 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, február 29, 2020
04:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
-3 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, február 29, 2020
04:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
-3 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, február 29, 2020
04:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
-3 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, február 29, 2020
04:00-06:00

Felhőtlen

Felhőtlen
-3 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB