EGY ÚJ ÁLLAT­GENETIKAI LABOR LÉTREHOZÁSÁVAL MINDENKI NYERNE

A legújabb eljárásokat magas színvonalon alkalmazó állatgenetikai laboratórium megteremtése és a hazai állattenyésztés szolgálatába állítása hatalmas lehetőség az ágazat versenyképességének javításában és a génmegőrzésben egyaránt. A tenyésztésben a származás-ellenőrzésnek alapvető jelentősége van. Ezeket napjainkban a DNS-minták elemzésével végzik. Ebben a legújabb technológia a pontmutációk vizsgálatán alapuló SNP-módszer, amivel gyorsan szerezhetünk óriási mennyiségű információt, nemcsak a származás ellenőrzéséhez, de az egyed várható teljesítményéről is. A genomvizsgálati módszerekről és a tenyésztőket segítő lehetőségekről dr. Józsa Csillával, a NÉBIH ÁDI Állatgenetikai Labor vezető kutatójával beszélgettünk.

Mi a különbség a mikroszatellit és az SNP-módszerrel végzett genomvizsgálat között?
A molekuláris genetikai technikák alkalmazása során olyan genetikai bélyegeket, markereket keresünk, amelyek polimorfikusak (változatosak), és meglétüket vagy hiányukat vizsgálni, mérni tudjuk. Ezen DNS polimorfizmusok csoportjába tartozik a két említett genetikai marker. A mikroszatellitek (STR) 1-4 bázispár hosszú ismétlődések, viszonylag egyenletesen oszlanak el a genomban, ami igen jó lehetőséget nyújt a géntérképezéshez, a nagy variabilitást pedig igen jól lehet hasznosítani egyedi, illetve fajtaazonosításban és genetikai összehasonlításokban, származásellenőrzésben is. A származásellenőrzés nemcsak azért bír nagy jelentőséggel, mert be tudjuk azonosítani az állatokat, hanem a beltenyésztés elkerülése érdekében is alkalmazni tudjuk. A származás ismerete az állattenyésztésben alapvető fontosságú, hiszen enélkül nem állapítható meg az utódok öröklött tulajdonságaiban a szülők befolyása, mely a genetikai előrehaladást is gátolja. A szekvenciaszintű változatosság legegyszerűbb esete a pontmutáció (SNP – Single Nucleotide Polymorphism), amely géntérképezéshez, betegségek vizsgálatához, illetve a származásellenőrzéshez a markerek kimeríthetetlen tárházát képezheti. A pontmutáció alatt értjük egy nukleotid kicserélődését egy másikra, illetve egy, esetleg néhány nukleotid addícióját, delécióját. Rendszerük biallélos, azaz egy populációban általában csak két allél van jelen.

Következésképpen az információtartalom SNP-markerenként kevesebb, mint a mikroszatellit-markereknél, ami egy multiallélos rendszer. Több SNP-információ tartalma felel meg egy mikroszatellitének, ami azt jelenti, hogy egy genetikai térképen lévő specifikus SNP-k számának nagyobbnak kell lenniük, mint a legsűrűbb, ma elérhető mikroszatellit-térkép. Vannak olyan SNP-k, melyek a kódoló régióban helyezkednek el, így közvetlenül hathatnak bizonyos fehérjefunkciókra, ezáltal felelősek lehetnek a fontos tulajdonságokban előforduló variációkért az egyedek között. Öröklődés szempontjából a pontmutációk sokkal stabilabbak, ami alkalmassá teszi azokat hosszú távú markerszelekcióra is. Az SNP-k bevezetésével nem az STR-markerek elhagyására törekedtek a kutatók, hanem lehetőségeket kerestek az egyedek fenotípusos megjelenése és a mérhető tulajdonságok genetikai hátterének, variabilitásának vizsgálatára, DNS alapú tipizálására.

Az állattenyésztők munkáját a genomvizsgálatok hogyan és miben tudják segíteni?
A molekuláris kutatások egyik fontos iránya a termelési tulajdonságok genetikai hátterének DNS-szintű megismerése, azonosítása és nyomon követése genetikai markerek segítségével. Kutatómunka során, ha rátaláltak egy QTL-lel (Quantitative Trait Loci – mennyiségi tulajdonságot meghatározó lókuszok) megfelelően szorosan kapcsolt DNS-markerre, akkor a marker alkalmazható a MAS során (Marker Assisted Selection – markerek segítségével végzett szelekció). Ez nagy előrelépés, mert mielőtt még pontosan azonosítanák – a szekvencia adatok segítségével –, hogy melyik gén felelős az adott tulajdonság kialakításáért, az már előtte bevonható a szelekcióba, akár mikroszatellitek, akár SNP-markerek alkalmazásával. A kapott eredményeket az állatt enyésztésben dolgozó szakemberek felhasználhatják az állattenyésztési és nemesítési munkáik során. A vizsgálatok elvégzésére kiválóan alkalmasak az újgenerációs szekvenátorok, egy-egy releváns egyed genomszekvenálása során, összevetve azt a már meglévő vizsgált faj genomjával, így rengeteg új információt kaphatunk. A génrezerv állományok (pl.: magyar szürke szarvasmarha, mangalica, cikta stb.) ősi gének tartalékainak feltérképezése számos új eredményhez vezethet, amelyek segítségével figyelemmel kísérjük, nehogy beltenyésztési leromlás lépjen fel, vagy esetleg egyes genetikai változatok kivesszenek a populációból.

A hangsúly a molekuláris genetikai kutatásokon van, egy-egy olyan DNS-alapú genetikai marker vizsgálatán (akár értékmérő tulajdonság, akár genetikai öröklődő betegség), amit felhasználhatunk a mindennapi állattenyésztésben, ezzel segítve a tenyésztői munkát. Mivel azt tudjuk, hogy az SNP esetében kapcsoltság alakulhat ki egy-egy értékes tulajdonsággal kapcsolatban, így konkrétan a markert vizsgálva kaphatunk eredményt az egyedre, fajtára nézve. Az STR-markerek esetében nagyon ritka a kapcsoltság tulajdonsággal, de ha a populációgenetikai eredményeket felhasználjuk, visszafelé gondolkozunk, akkor tudunk egy-egy tulajdonság megjelenésére következtetni, egy-egy kívánt tulajdonságot fixálni a tenyészetben, fajtában.

a teljes interjút a MÁL júniusi számában olvashatják.

http://www.allattenyesztesinapok.hu/

Időjárás

Budapest

Today, július 7, 2020
00:00-06:00

Eső

Eső
21 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Debrecen

Today, július 7, 2020
01:00-06:00

Részben felhős

Részben felhős
21 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kecskemét

Today, július 7, 2020
02:00-06:00

Felhős

Felhős
21 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szolnok

Today, július 7, 2020
00:00-06:00

Eső

Eső
23 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Szeged

Today, július 7, 2020
00:00-06:00

Záporeső

Záporeső
24 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Pécs

Today, július 7, 2020
00:00-06:00

Eső

Eső
21 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Tagok

barion

A honlapot készítette: MACROWEB